Ostatni zjazd Akceleratora odbył się w dniach 14 i 15 grudnia. Rozpoczął się od sesji otwartej, dotyczącej promocji i marketingu w branży kreatywnej, która odbywala się w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gudrun Burie, która jest specjalistką od promocji filmów i programów opowiedziała o dobrych i złych praktykach dotyczących promocji filmów na krajowych i międzynarodowych festiwalach, w zależności od ich docelowej widowni. Fraser Bensted, który jest jednym z najbardziej cenionych na świecie specjalistów od promocyjnych materiałów wideo zaprezentował jak kreować i produkować klipy promocyjne oraz zwiastuny kinowe. Specjaliści przeprowadzili też indywidualne konsultacje z samymi uczestnikami Akceleratora. Ostatnie spotkanie networkingowe rozpoczęła Anna Dziedzic z Film Commission Poland, która opowiedziała uczestnikom jak wygląda współpraca międzynarodowa oraz na czym polega strategia festiwalowa w branży filmowej. Alicja Grawon-Jaksik raz jeszcze przypomniała uczestnikom jak poradzić sobie z recoupmentem filmu, natomiast Marta Rzączyńska przeprowadziła dwa panele na temat prawnych aspektów produkcji reklamowych oraz ochrony dóbr osobistych w branży kreatywnej. Na koniec Con Quest consulting przedstawił analizę wyjścia uczestników projektu oraz zostały rozdane dyplomy ukończenia programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego.