Akcelerator Przedsiębiorczości to intensywny, 6 miesięczny kurs skierowany do osób planujących założenie lub już prowadzących firmy producenckie w sektorze audiowizualnym. Kurs organizowany jest przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych i jest to jego piąta edycja.

Fundamentem programowym są zagadnienia związane z finansami, modelami biznesowymi, aspektami formalno-administracyjno-prawnymi, trendami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi. Celem projektu jest wsparcie uczestników w skutecznym prowadzeniu firm, odpowiedzenie na kluczowe pytania o to, jak rozwiązywać codzienne wyzwania dotyczące prowadzenia projektów AV.

Program kursu składa się z sześciu 2-dniowych zjazdów od lipca do grudnia 2021 (około 90h zajęć). Uczestnicy poza sesjami, realizują także zadania własne, głównie dotyczące wyliczania rentowności własnych projektów, opracowywania optymalnych struktur finansowych i założeń dystrybucyjnych. W tym roku, ze względu na szczególne warunki rynkowe spowodowane pandemią COVID-19, ale także zmieniającym się otoczeniem rynkowym, jednym z głównych tematów Programu będzie dystrybucja, obecność platform streamingowych i ich wpływu na modele biznesowe w kraju i za granicą, rola kin i pozostałych graczy w przygotowywaniu założeń producenckich finansowania projektów.

WYBRANE ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS KURSU:
– 
proces produkcji filmowej z podziałem na etapy
– kosztorys P&A
– cashflow projektu
– zasady finansowania i łączenia różnych źródeł
– recoupment
– finansowanie i produkcja filmów dokumentalnych
– umowy (development, koprodukcja krajowa, dystrybucja)
– współpraca z serwisami OTT                                                                                                                                                                                                                        –postprodukcja obrazu & dźwięku– projekty VR
– dystrybucja kinowa i online
– inwestor w filmie
– współpraca z agentem sprzedaży
– strategia festiwalowa projektu
– marketing filmowy
– koprodukcja międzynarodowa
– międzynarodowe standardy współpracy
– serwis produkcji zagranicznych w Polsce
– pitching
– techniki negocjacji
– greenfilming
– administracja produkcji
– podatki w branży AV
– formy prowadzenia działalności

PROGRAM
Z pełnym PROGRAMEM SZKOLENIA można się zapoznać klikając w LINK

UCZESTNICY / DLA KOGO JEST TEN KURS?
Kurs skierowany jest do osób prowadzących własne projekty audiowizualne, chcących założyć firmę lub prowadzących firmę w branży AV przez okres nie dłuższy niż 5 lat w obszarze produkcji audiowizualnej (film fabularny, dokumentalny, animowany, reklama).
Do programu mogą zgłaszać się firmy/osoby z projektem, nad którym będą pracować podczas trwania kursu.

INFORMACJE
Liczba uczestników
: 20
Czas trwania kursu: 90h zajęć (6 dwudniowych sesji x 15h), planowane są 4 sesje stacjonarne i 2 sesje online, sesje odbywać się będą w trybie comiesięcznym
Początek kursu: 1-2 lipca (tbc)
Certyfikat: Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu (wymagana jest obecność w 5 z 6 sesji)
Koszt: 1500 zł netto (indywidualny mentoring projektów za dodatkową opłatą)
Wykładowcy: do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych ekspertów-praktyków z branży AV, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są do 15 CZERWCA za pośrednictwem formularza online LINK do FORMULARZA

Informacja o zakwalifikowaniu się / lub niezakwalifikowaniu się do udziału w kursie będzie rozsyłana drogą mailową do 23 czerwca. 

PYTANIA
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres akcelerator@kipa.pl

BONUS
Uczestnicy Akceleratora mają możliwość uczestniczenia w pracach Sekcji Młodych Producentów KIPA przez okres 12 miesięcy od zakończenia kursu, bez konieczności przystępowania do KIPA i płacenia składek członkowskich. Dzięki temu uczestnicy kursu będą mieli możliwość integracji z bardziej doświadczonymi producentami audiowizualnymi oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Kurs Akcelerator Przedsiębiorczości Audiowizualnej KIPA dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.