Podczas październikowego zjazdu omówiliśmy zagadnienia związane z koprodukcją, współpraca z zagranicą, europejskimi systemami dofinansowań, prezentacją projektów podczas pitchingu, etc. Wykłady odbywały się online.

Podczas pierwszego dnia:

  • Iza Igel (Harine Films) wprowadziła uczestników w ABC Koprodukcji, czyli co robić i jak robić, aby pozyskać koproducenta,
  • Bogna Szewczyk (Madants) nakreśliła jak obecnie wygląda współpraca producenta z producentem wykonawczym,  
  • Patrycja Młynarczyk (Silesia Film Commission & Śląski Fundusz Filmowy) podzieliła się wiedzą na temat Komisji Filmowych i Funduszy Filmowych,
  • Marzena Cieślik (Kreatywna Europa, Ilona Krupa, PISF (tbc)) zaprezentowała europejskie programy finansujące produkcje AV,
  • Tomasz Morawski (Haka Films) wdrożył  Akceleratorowiczów w serwis produkcji zagranicznych, dodatkowo opowiadając anegdoty o odmiennych stylach produkcyjnych  w różnych krajach,
  • Agnieszka Rostropowicz-Rutkowska (Fine Day Promotion) na zakończenie przedstawiła sposoby planowania ścieżek festiwalowych filmów. 

 

Drugiego dnia:

  • Marjorie Bendeck (East-West co-production market) podzieliła się wiedzą na temat pitchowania” projektów,
  • Alicja Grawon – Jaksik (KIPA ) opowiadała o podziale wpływów między partnerami oraz o rozliczaniu środków z różnych źródeł przy międzynarodowych projektach (IPA/ CAMA),
  • Dagmara Bończyk podzieliła się swoim doświadczeniem pracy jako kierowniczka produkcji, opowiedziała o podziale kompetencji oraz współpracy między producentem a kierownikiem produkcji.

Akcelerator Przedsiębiorczości AV KIPA jest dofinansowany ze środków  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu .