4 i 5 października odbył się drugi zjazd Akceleratora. Czwartkowe warsztaty pt. „Specyfika własności intelektualnej” poprowadzili Alicja Grawon-Jaksik i mecenas Krzysztof Czyżewski z Czyżewscy Kancelaria Adwokacka. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Anną Spisz z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego oraz Moniką Głowacką z Łódzkiego Funduszu Filmowego, które opowiedziały o możliwościach współpracy z regionalnymi funduszami filmowymi. Małgorzata Prociak, wiceprzewodnicząca Sekcji Filmów Dokumnetalnych KIPA opowiedziała o specyfice produkcji dokumentu, a Irena Strzałkowska, członek Zarządu KIPA, opowiedziała o możliwościach pozyskania finansowania z Eurimages. Marta Rzączyńska omówiła kwestie dóbr osobistych i legalnej reklamy.