17 i 18 sierpnia odbył się trzeci zjazd Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Agnieszka Kruk ze StoryLab Pro poprowadziła zajęcia z developmentu literackiego, producentka Dorota Hawliczek opowiedziała o developmencie producenckim oraz procesie produkcji, natomiast Irena Gruca-Rozbicka oraz Filip Kovcin z Magazyn Filmpro przedstawili technologiczne podstawy produkcji i posprodukcji.

Podczas dnia networkingowego uczestnicy spotkali się również z Maciejem Orłosiem, który opowiedział o autoprezentacji oraz z Prezesem KIPA – Maciejem Strzemboszem. Marta Rzączyńska z RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś Adwokaci i Radcowie Prawnipoprowadziła warsztaty z umów o przeniesienie praw oraz umów licencyjnych w filmie.