Galeria zdjęć

PIERWSZY ZJAZD AKCELERATORA 

28 czerwca 2017 w centrum konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty pt. „Specyfika własności intelektualnej” w ramach programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Spotkanie prowadzili: Alicja Grawon-Jaksik, Dyrektor KIPA oraz mec. Krzysztof Czyżewski z Czyżewscy Kancelaria Adwokacka.

DRUGI ZJAZD AKCELERATORA

Na pierwszym spotkaniu networkingowym w ramach Akceleratora KIPA, masterclass na temat roli producenta poprowadził Piotr Dzięcioł z Opus Film, członek Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

TRZECI ZJAZD AKCELERATORA

6 i 7 lipca odbył się drugi zjazd Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Czwartkowe warsztaty pt. „Jak rozmawiać z inwestorem” poprowadził Mateusz Poreda oraz Krzysztof Czyżewski.

CZWARTY ZJAZD AKCELERATORA

Drugie spotkanie Networkingowe prowadzili Agnieszka Dziedzic z Koi Studio oraz Wojtkek Leszczyński z WJTeam, którzy są przedstawicielami Zarządu KIPA oraz sekcji młodych producentów. Marta Rzączyńska z RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś Adwokaci i Radcowie Prawni poprowadziła natomiast warsztaty z wykorzystania w filmie utworów osób trzecich, wizerunku i obiektów. 
PROCES PRODUKCJI FILMU – WARSZTATY
17 i 18 sierpnia odbył się trzeci zjazd Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Agnieszka Kruk ze StoryLab Pro poprowadziła zajęcia z developmentu literackiego, producentka Dorota Hawliczek opowiedziała o developmencie producenckim oraz procesie produkcji, natomiast Irena Gruca-Rozbicka oraz Filip Kovcin z Magazyn Filmpro przedstawili technologiczne podstawy produkcji i posprodukcji.
NETWORKING NR 3
Podczas  trzeciego dnia networkingowego uczestnicy spotkali się z Maciejem Orłosiem, który opowiedział o autoprezentacji oraz z Prezesem KIPA – Maciejem Strzemboszem. Marta Rzączyńska z RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś Adwokaci i Radcowie Prawnipoprowadziła warsztaty z umów o przeniesienie praw oraz umów licencyjnych w filmie.
BUSINESS VALUE – WARSZTATY
Czwarty zjazd Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego odbył się 14 i 15 września. Uczestnicy tym razem poznali zagadnienia z zakresu wartości biznesowej. Kamil Przełęcki – kierownik produkcji oraz producent poprowadził zajęcia na temat szacowania wartości projektu, natomiast Krzysztof Mikulski opowiedział jak budować wartość firmy dla potencjalnych inwestorów.  Pani Renata Trześniewska odpowiedziała na nurtujące uczestników zagadnienia księgowe.