Akcelerator to intensywny, 6 miesięczny kurs podnoszący kwalifikacje osób prowadzących firmy w sektorze kreatywnym, szczególnie audiowizualnym. Fundamentem programowym są zagadnienia związane z finansami, modelami biznesowymi, aspektami formalno-prawnymi, trendami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi na rynku krajowym, europejskim i amerykańskim.

Celem projektu jest wsparcie uczestników w skutecznym prowadzeniu firm, odpowiedzenie na kluczowe pytania o to, jak rozwiązywać codzienne wyzwania dotyczące projektów i planowania strategii rozwoju z odpowiednim wyprzedzeniem.


Do programu zakwalifikuje się 20 uczestników
, którzy przez kolejne miesiące będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzą na temat produkcji audiowizualnej na jej różnych płaszczyznach. Program składa się z sześciu 2-dniowych zjazdów od lipca do grudnia 2020. Pierwszy dzień poświęcony jest twardym warsztatom z fachowcami z dziedzin filmowych i biznesowych, drugi dzień skoncentrowany jest na networkingu, spotkaniach z praktykami, przedstawicielami branży audiowizualnej i sektora prywatnego, które często przyjmują formę masterclassów, oraz są niepowtarzalną okazją do bezpośredniej, partnerskiej rozmowy i omawiania kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego. Pod opieką Kierownika Programu uczestnicy poza sesjami, realizują także zadania własne, głównie dotyczące wyliczania rentowności własnych projektów, opracowywania optymalnych struktur finansowych i założeń dystrybucyjnych.

W tym roku, ze względu na szczególne warunki rynkowe spowodowane pandemią COVID-19, ale także zmieniającym się otoczeniem rynkowym, jednym z głównych tematów Programu będzie dystrybucja, obecność platform streamingowych i ich wpływu na modele biznesowe w kraju i za granicą, rola kin i pozostałych graczy w przygotowywaniu założeń producenckich finansowania projektów.
Biorąc udział w programie uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu biznesu, współpracy z inwestorami, prawa autorskiego, kwestii księgowo-prawnych, produkcji audiowizualnej, skutecznego pozyskiwania dofinansowania i łączenia środków różnych źródeł oraz prowadzeniem negocjacji, dystrybucji zarówno kinowej jak i online, marketingu filmowego, autoprezentacji i sztuki pitchingu. Uczestnicy uczyć się będą m.in. jak zaprezentować swój projekt dla potencjalnych partnerów i inwestorów, jak obliczyć rentowność projektów filmowych i łączyć środki z różnych źródeł oraz jak umiejętnie korzystać z narzędzi promocji i marketingu
Do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych ekspertów-praktyków z branży kreatywnej, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.


DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?
Akcelerator prowadzony jest z myślą o przedstawicielach niezależnych, młodych firm z sektora audiowizualnego, przedsiębiorców do 40-ego roku życia związanych z branżą kreatywną (w szczególności audiowizualną) lub absolwentów i studentów V roku szkół filmowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy.
Dotychczasowy zakres działalności kandydatów powinien być związany z szeroko pojętą branżą audiowizualną, w tym m.in. z produkcją filmów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych, animacji, mikrobudżetowych, eksperymentalnych, związanych z nowymi technologiami VR.
Na zakończenie całego projektu (grudzień 2020) zorganizowana zostanie sesja pitchingowa z udziałem nadawców, dystrybutorów i producentów z wieloletnim doświadczeniem w branży kreatywnej. Podczas spotkań każdy z uczestników będzie miał możliwość na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas Akceleratora wiedzy, jak również na nawiązanie branżowych kontaktów.
Do programu mogą zgłaszać się firmy/osoby z projektem, nad którym będą pracować podczas trwania kursu.


PROGRAM KURSU / HARMONOGRAM
Harmonogram zjazdów wraz z zarysem merytorycznym znajduje się w zakładce PROGRAM


KOSZT

Opłata za udział w programie wynosi 1000 zł netto.


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są do 30 CZERWCA na adres akcelerator@kipa.pl
Do zgłoszenia mailowego należy dołączyć FORMULARZ, który jest do pobrania poniżej.

POBIERZ FORMULARZ TUTAJ

Lista uczestników zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona w pierwszej połowie lipca na stronie akcelerator.kipa.pl.

 

 

Alicja Grawon-Jaksik

Alicja Grawon-Jaksik

Prezes KIPA / Nadzór nad projektem

Ekspert branży filmowej. Specjalizuje się w kwestiach prawnych i biznesowych związanych z działalnością przedsiębiorców w sektorze audiowizualnym oraz sektorach kreatywnych. W latach 2014-2018 Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Członkini Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Pomysłodawczyni pierwszego w Polsce Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, dofinansowanego przez MKiDN. Odpowiadała m.in. za opracowanie merytoryczne i organizacyjne kilkudziesięciu profesjonalnych wydarzeń branżowych, w tym międzynarodowych konferencji, seminariów czy szkoleń (m.in.: New ways of distribution, Game Story. Między filmem a grą – I, II; Cyfrowe wyzwania w produkcji filmowej; Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty produkcji AV; kilkuletni cykl warsztatów – Prawne aspekty produkcji AV).

Dana Pohl

Dana Pohl

Kierownik Projektów KIPA / Koordynator programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, 4 edycja

W branży medialnej od 15 lat. Były kierownik projektu w Polskiej Komisji Filmowej, podmiotu odpowiedzialnego za promocję polskiej branży filmowej oraz polskich lokacji za granicą. Współorganizatorka narodowych stoisk na międzynarodowych targach filmowych (m.in. EFM, Marché du Film, AFCI Locations Show), spotkań koprodukcyjnych, branżowych wydarzeń networkingowych. W latach 2008-2014 reprezentantka biura unijnego programu MEDIA (MEDIA Desk Polska). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń i wydarzeń branżowych. Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej i Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Produkcja Filmowa i Telewizyjna.

Maciej Dydo

Maciej Dydo

Dyrektor KIPA / Wsparcie merytoryczne programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, 4 edycja

Absolwent wydziałów prawa na Uniwersytecie Warszawskim, finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. prawnicze, Przez 10 lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowiskach Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, Zastępcy Dyrektora Własności Intelektualnej i Mediów oraz Naczelnika Wydziału Prawa Autorskiego, gdzie prowadził projekty w obszarze prawa autorskiego, legislacji, rozwoju sektorów kultury i kreatywnych (film, gry wideo, nowe media, książki, muzyka i design), digitalizacji dziedzictwa kulturowego i rozpowszechniania zbiorów cyfrowych, finansowania działań kulturalnych poprzez programy finansowe, a także funkcjonowania publicznych instytucji kultury w dziedzinie filmu, animacji kultury i książki. Doświadczony w prowadzeniu projektów dotyczących bibliotek, archiwów oraz polityki audiowizualnej. Przez ponad 5 lat był pracownikiem Telewizji Polskiej, gdzie zajmował się między innymi obsługą prawną platformy VOD nadawcy oraz obsługą organów spółki. Wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej przedmioty w obszarze prawa autorskiego, rynku filmowego i rynku gier wideo. Współpracownik Fundacji In Situ, gdzie prowadzi projekty dotyczące Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.