O projekcie

Akcelerator KIPA to projekt o charakterze ogólnopolskm, oparty na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. Ten nowatorski program z pogranicza kultury i biznesu umożliwia interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Jego głównym założeniem jest wielostronne merytoryczne i metodyczne wsparcie uczestników oraz stworzenie centrum wymiany „know-how” w trakcie zorganizowanego cyklu spotkań. Każdy uczestnik Akceleratora KIPA będzie miał możliwość korzystania z doradztwa w zakresie prawa autorskiego, prawa pracy, finansów i zarządzania. Mentoringiem objęte zostaną obszary nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz sfery biznesowe i marketingowe, promocja i dystrybucja. W ramach programu uczestnicy będą korzystać z doradztwa w  kwestiach prawno-podatkowych specyficznych dla branży kreatywnej oraz w obszarze własności intelektualnej

 

 

Dla kogo jest ten program?

Przeznaczony jest dla 20 niezależnych przedsiębiorców do 35-ego roku życia związanych z branżą kreatywną (w szczególności audiowizualną) lub osób fizycznych wchodzących na rynek pracy, tj. absolwentów i studentów V roku szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny spełnić dodatkowo poniższe kryteria:

  • okres działania na rynku spółki bądź jednoosobowej działalności gospodarczej  – nie dłuższy niż 5 lata;
  • roczny przychód firmy, rozumiany jako wszelkie wpływy finansowe związane np. z produkcją audiowizualną (w tym z tytułu sprzedaży usług, dotacji, finansowych wkładów koprodukcyjnych, przychodów z dystrybucji, etc.) do wysokości 0,5 mln zł.

Dotychczasowy zakres działalności kandydatów powinien być związany z szeroko pojętą branżą audiowizualną, w tym m.in. z produkcją:

  • filmów fabularnych,
  • dokumentalnych,
  • reklamowych,
  • animacji,
  • mikrobudżetowych,
  • eksperymentalnych,
  • związanych z nowymi technologiami VR czy video 360.
Alicja Grawon-Jaksik

Alicja Grawon-Jaksik

Managing Director

Zawodowo związana z branżą audiowizualną. Obecnie Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, jedynej w Polsce izby gospodarczej zrzeszającej ponad 150 przedsiębiorców działających w sektorze AV oraz jednej z większych tego typu organizacji biznesu w Europie.
W latach 2011-2013 reprezentantka Ministra Kultury w Komitecie Programu MEDIA Unii Europejskiej w Brukseli. W latach 2011-2015 Sekretarz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie. Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, zakończony złożeniem egzaminu państwowego. Członkini grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Członkini Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Specjalizuje się w kwestiach prawnych i biznesowych związanych z działalnością przedsiębiorców w sektorze audiowizualnym oraz sektorach kreatywnych. Odpowiadała m.in. za opracowanie merytoryczne i organizacyjne kilkudziesięciu profesjonalnych wydarzeń branżowych, w tym międzynarodowych konferencji, seminariów czy szkoleń (m.in.: New ways of distribution, Game Story. Między filmem a grą – I, II; Cyfrowe wyzwania w produkcji filmowej; Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty produkcji AV; kilkuletni cykl warsztatów – Prawne aspekty produkcji AV). Współtwórczyni pierwszego w Polsce Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, dofinansowanego przez MKiDN.

Drogę zawodową rozpoczynała jako kierownik produkcji, pracując między innymi przy produkcji serialowej. Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Organizacja Produkcji Filmowo-Telewizyjnej, doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Gościnny wykładowca kilku uczelni filmowych, m.in. Wajda School czy PWSFTiTv.

Aleksandra Kapłon

Aleksandra Kapłon

Project Manager

Kierownik Projektów KIPA. Obecnie koordynator Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego, pierwszego w Polsce akceleratora w branży kreatywnej, dofinansowanego przez MKiDN.

Absolwentka BA Film and Media na Birkbeck College, University of London, studentka ukrainoznastwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie w sektorze audiowizualnym zdobyła współpracując z niezależnymi producentami filmowymi, festiwalami (m.in. Raindance Film Festival i East End Film Festival) oraz organizacjami branżowymi w Londynie (w tym New Producers Alliance czy Documentary Filmmakers Group), 2007-2012.

W latach 2011-2015 związana z Krakowskim Festiwalem Filmowym. Współpracownik TVN przy produkcjach dokumentów podróżniczych m.in. „Miss więzienia”, „Obsesja doskonałości” czy „Klonowanie. Sposób na nieśmiertelność” oraz programów kulinarnych „Smakuj świat z Pascalem”, 2013-2017. Uczestniczka EAVE Marketing Workshop 2016 z projektem dokumentalnym „Bezimienna zbrodnia/ A Crime without a Name”.

Maciej Dopierała

Maciej Dopierała

Project Coordinator

Koordynator projektów w Krajowej Izbie  Producentów Audiowizualnych. Absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu  Jagiellońskiego oraz student organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył także Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował jako asystent produkcji przy koprodukcji międzynarodowej „24” oraz współpracował z Krakowskim Festiwalem Filmowym.