Akcelerator Przedsiębiorczości to intensywny, 6 miesięczny kurs skierowany do osób planujących założenie lub już prowadzących firmy producenckie w sektorze audiowizualnym. Kurs organizowany jest przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych i jest to jego piąta edycja.

Fundamentem programowym są zagadnienia związane z finansami, modelami biznesowymi, aspektami formalno-administracyjno-prawnymi, trendami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi. Celem projektu jest wsparcie uczestników w skutecznym prowadzeniu firm, odpowiedzenie na kluczowe pytania o to, jak rozwiązywać codzienne wyzwania dotyczące prowadzenia projektów AV.

Program kursu składa się z sześciu 2-dniowych zjazdów od lipca do grudnia 2021 (około 90h zajęć). Uczestnicy poza sesjami, realizują także zadania własne, głównie dotyczące wyliczania rentowności własnych projektów, opracowywania optymalnych struktur finansowych i założeń dystrybucyjnych. W tym roku, ze względu na szczególne warunki rynkowe spowodowane pandemią COVID-19, ale także zmieniającym się otoczeniem rynkowym, jednym z głównych tematów Programu będzie dystrybucja, obecność platform streamingowych i ich wpływu na modele biznesowe w kraju i za granicą, rola kin i pozostałych graczy w przygotowywaniu założeń producenckich finansowania projektów.


WYBRANE ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS KURSU
–  proces produkcji filmowej z podziałem na etapy
– kosztorys P&A
– cashflow projektu
– zasady finansowania i łączenia różnych źródeł
– recoupment
– finansowanie i produkcja filmów dokumentalnych
– umowy (development, koprodukcja krajowa, dystrybucja)
– współpraca z serwisami OTT
– postprodukcja obrazu & dźwięku
– projekty VR
– dystrybucja kinowa i online
– inwestor w filmie
– współpraca z agentem sprzedaży
– strategia festiwalowa projektu
– marketing filmowy
– koprodukcja międzynarodowa
– międzynarodowe standardy współpracy
– serwis produkcji zagranicznych w Polsce
– pitching
– techniki negocjacji
– greenfilming
– administracja produkcji
– podatki w branży AV
– formy prowadzenia działalności

PROGRAM
Z pełnym PROGRAMEM SZKOLENIA można się zapoznać klikając w LINK

UCZESTNICY / DLA KOGO JEST TEN KURS?
Kurs skierowany jest do osób prowadzących własne projekty audiowizualne, chcących założyć firmę lub prowadzących firmę w branży AV przez okres nie dłuższy niż 5 lat w obszarze produkcji audiowizualnej (film fabularny, dokumentalny, animowany, reklama).
Do programu mogą zgłaszać się firmy/osoby z projektem, nad którym będą pracować podczas trwania kursu.


INFORMACJE
Liczba uczestników
: 25
Czas trwania kursu: 90h zajęć (6 dwudniowych sesji x 15h), planowane są 4 sesje stacjonarne i 2 sesje online, sesje odbywać się będą w trybie comiesięcznym
Początek kursu: 1-2 lipca (tbc)
Certyfikat: Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu (wymagana jest obecność w 5 z 6 sesji)
Koszt: 1500 zł netto (indywidualny mentoring projektów za dodatkową opłatą)
Wykładowcy: do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych ekspertów-praktyków z branży AV, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są do 15 CZERWCA za pośrednictwem formularza online LINK do FORMULARZA

Informacja o zakwalifikowaniu się / lub niezakwalifikowaniu się do udziału w kursie będzie rozsyłana drogą mailową do 23 czerwca. 


PYTANIA
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres akcelerator@kipa.pl


Kurs Akcelerator Przedsiębiorczości Audiowizualnej KIPA dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego.

Alicja Grawon-Jaksik

Alicja Grawon-Jaksik

Prezes KIPA / Nadzór nad projektem

Ekspert branży filmowej. Specjalizuje się w kwestiach prawnych i biznesowych związanych z działalnością przedsiębiorców w sektorze audiowizualnym oraz sektorach kreatywnych. W latach 2014-2018 Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Członkini Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Pomysłodawczyni pierwszego w Polsce Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, dofinansowanego przez MKiDN. Odpowiadała m.in. za opracowanie merytoryczne i organizacyjne kilkudziesięciu profesjonalnych wydarzeń branżowych, w tym międzynarodowych konferencji, seminariów czy szkoleń (m.in.: New ways of distribution, Game Story. Między filmem a grą – I, II; Cyfrowe wyzwania w produkcji filmowej; Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty produkcji AV; kilkuletni cykl warsztatów – Prawne aspekty produkcji AV).

Dana Pohl

Dana Pohl

Kierownik Projektów KIPA / Koordynator programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, 4 edycja

W branży medialnej od 15 lat. Były kierownik projektu w Polskiej Komisji Filmowej, podmiotu odpowiedzialnego za promocję polskiej branży filmowej oraz polskich lokacji za granicą. Współorganizatorka narodowych stoisk na międzynarodowych targach filmowych (m.in. EFM, Marché du Film, AFCI Locations Show), spotkań koprodukcyjnych, branżowych wydarzeń networkingowych. W latach 2008-2014 reprezentantka biura unijnego programu MEDIA (MEDIA Desk Polska). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń i wydarzeń branżowych. Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej i Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Produkcja Filmowa i Telewizyjna.

Maciej Dydo

Maciej Dydo

Dyrektor KIPA / Wsparcie merytoryczne programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV, 4 edycja

Absolwent wydziałów prawa na Uniwersytecie Warszawskim, finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. prawnicze, Przez 10 lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowiskach Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, Zastępcy Dyrektora Własności Intelektualnej i Mediów oraz Naczelnika Wydziału Prawa Autorskiego, gdzie prowadził projekty w obszarze prawa autorskiego, legislacji, rozwoju sektorów kultury i kreatywnych (film, gry wideo, nowe media, książki, muzyka i design), digitalizacji dziedzictwa kulturowego i rozpowszechniania zbiorów cyfrowych, finansowania działań kulturalnych poprzez programy finansowe, a także funkcjonowania publicznych instytucji kultury w dziedzinie filmu, animacji kultury i książki. Doświadczony w prowadzeniu projektów dotyczących bibliotek, archiwów oraz polityki audiowizualnej. Przez ponad 5 lat był pracownikiem Telewizji Polskiej, gdzie zajmował się między innymi obsługą prawną platformy VOD nadawcy oraz obsługą organów spółki. Wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej przedmioty w obszarze prawa autorskiego, rynku filmowego i rynku gier wideo. Współpracownik Fundacji In Situ, gdzie prowadzi projekty dotyczące Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.