Pierwszy dzień wykładów odbył się online, natomiast drugiego Akceleratorowicze otrzymali sposobność do spotkania się z wykładowcami w Agorze. Uczestnicy mieli możliwość zgłębienia tajników podatkowych, biznesowych aspektów prowadzenia firmy producenckiej, a także mogli porozmawiać na temat inwestorów w filmie i bliżej oswoić się z zagadnieniem zrównoważonej produkcji filmowej – greenfilmingiem.

Podczas pierwszego dnia:

  • Tomasz Przybecki (Przybecki Kancelaria Adwokacka) wprowadził uczestników do podstawowej wiedzy na temat podatków w branży AV oraz przedstawił różne formy prowadzenia działalności gospodarczej i wady oraz zalety poszczególnych rozwiązań,
  • Karolina Waschto (Choice Talents), Marta Ambrosiewicz(agentka aktorów) oraz Michał Turnau (Nau Music Agency) przybliżyli aspekty współpracy producentów z agentami talentów,
  • Agata Raicher, we współpracy z Moniką Głowacką (Łódzki Fundusz Filmowy) poprowadziły wykład otwarty dla branży filmowej, na temat kompleksowego spojrzenia na Greemfilming.

 

Drugiego dnia:

  • Alicja Gawon-Jaksik (KIPA) poruszyła w rozmowie z uczestnikami wady i zalety prowadzenia firmy produkcyjnej oraz cechy umowy z inwestorami,
  • Jola Matych (FDR Studio)opowiedziała o swoim doświadczeniu podczas współpracy z inwestorami z punktu widzenia producenta, odpowiadając na zasadnicze pytanie: co jest ważne, jak rozmawiać z inwestorem?
  • Ewa M. Pawłowska ( kierowniczka produkcji) podzieliła się wiedzą na temat kosztorysowania produkcji filmowej i obecnych na rynku stawkach.

Akcelerator Przedsiębiorczości AV KIPA jest dofinansowany ze środków  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.