Program

Program zjazdów Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Lista tematów i osób prowadzących warsztaty

Harmonogram zjazdów i zarys merytoryczny
Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora AV. IV edycja, 2020*

 

ZJAZD 1 | LIPIEC
Wstęp.
Produkcja i finanse w filmie (podstawowe zasady finansowania, proces produkcji).

Dzień pierwszy
Wstęp do programu.
Rynek filmowy w Polsce.
Proces produkcji filmowej i zasady jej finansowania.

Dzień drugi
Faktory produkcji filmowej.
Grzechy kosztorysowania. Obalamy mity.
Kosztorys P&A i plan wydatków cash flow.
Łączenie różnych źródeł finansowania w tym mariaż środków publicznych (cash rebate, RFF, PO PISF selektywny) z rynku polskiego i zagranicznego.
Zwrot z inwestycji.
Network branżowy – spotkania z ekspertami i przedstawicielami branży filmowej: producenci, kluczowi gracze rynkowi, reprezentanci instytucji, etc.

 

ZJAZD 2 | SIERPIEŃ
Specyfika własności intelektualnej, zagadnienia prawne.
Techniki negocjacji.

 Dzień pierwszy
Wprowadzenie do głównych zagadnień prawa autorskiego w branży filmowej.
Umowa scenariuszowa – ćwiczenia.
Umowa koprodukcyjna – ćwiczenia.
Umowa dystrybucyjna (w tym zasady współpracy z platformami streamingowymi) – ćwiczenia.

Dzień drugi
Techniki negocjacji, próby negocjacyjne (zajęcia z zakresu soft-skills).
Network branżowy – spotkania z ekspertami i przedstawicielami branży filmowej: producenci, kluczowi gracze rynkowi, reprezentanci instytucji, etc.

 

ZJAZD 3 | WRZESIEŃ
Biznesowe aspekty prowadzenia firmy producenckiej.
Promocja projektu, marketing filmowy.

 Dzień 1
Otoczenie biznesowe branży audiowizualnej i nowe modele biznesowe.
Recoupment, podział wpływów między partnerami i rozliczanie środków z różnych źródeł prywatnych i państwowych w Polsce i zagranicą.
Wstęp do podatków w branży AV – VAT i podatek u źródła.
Jak księgować, żeby nie zwariować? Najczęstsze błędy księgowo-administracyjne.
Wyzwania podatkowo-księgowe w prowadzeniu firmy w branży audiowizualnej.

Dzień 2
Dobre i złe praktyki promocji filmów. Strategia festiwalowa.
Jak wypromować film w zależności od docelowej widowni? Jak wyglądać będą promocyjne trendy w pocovidowej rzeczywistości?(spotkanie prowadzone przez zagranicznego eksperta).
Jak sprzedać film? Cele tworzenia mood reel, klipów promocyjnych czy zwiastunów preprodukcyjnych. Jaką rolę w promocji odgrywają teasery i trailery?
Najważniejsze elementy współpracy z agentem sprzedaży.
Marketing filmowy w dobie mediów społecznościowych.
Network branżowy – spotkania z ekspertami i przedstawicielami branży filmowej: producenci, kluczowi gracze rynkowi, reprezentanci instytucji, etc.

 

ZJAZD 4 | PAŹDZIERNIK
Postprodukcja. Dystrybucja.

Dzień 1
Dystrybucja – nowe otwarcie. Współpraca z kinami, dystrybutorami, platformami OTT.
Jak wygląda pocovidowa rzeczywistość w świecie dystrybucji?
Czy mikrobudżet da się wprowadzić do kin? Dystrybucja okiem młodego producenta.

Dzień 2
Postprodukcja (obraz i dźwięk) w służbie budżetu. Jak dobrze przygotować kosztorys z uwzględnieniem kosztów postprodukcji na etapie developmentu.
Produkcja projektów VR. Czy to się opłaca?
Network branżowy – spotkania z ekspertami i przedstawicielami branży filmowej: producenci, kluczowi gracze rynkowi, reprezentanci instytucji, etc.

 

 ZJAZD 5 | LISTOPAD
Współpraca z zagranicą. Serwis produkcji zagranicznych.
Autoprezentacja i sztuka pitchingu.

Dzień 1
Jak współpracować z zagranicą – najważniejsze wydarzenia branżowe, na których warto być.
Serwis produkcji zagranicznych w Polsce (cashflow, zatrudnianie zagranicznych ekip).
Międzynarodowe standardy współpracy (IPA/ CAMA).
Systemy finansowania na świecie: pozyskiwanie i rozliczenia cash incentives z partnerami zagranicznymi i instytucjonalnymi.
Umowy na łączenie środków publicznych i inwestycyjnych tzw. “equity”.
Tajniki kosztorysowania.

Dzień 2
Warsztaty z pitchingu.
Tajniki autoprezentacji i przygotowanie do grudniowych pitchingów (zajęcia z zakresu soft-skills).
Network branżowy – spotkania z ekspertami i przedstawicielami branży filmowej: producenci, kluczowi gracze rynkowi, reprezentanci instytucji, etc.

 

ZJAZD 6| GRUDZIEŃ
Prezentacja projektów i firm przed decydentami z branży AV.
Podsumowanie i zakończenie projektu.

Dzień 1
Spotkania z prywatnymi inwestorami – inwestującymi w produkcję audiowizualną, co dla nich ważne, jak z nimi rozmawiać?
Greenfilming – zrównoważona produkcja filmowa.

Dzień 2
Prezentacja projektów i firm przed decydentami z branży AV (nadawcy, inwestorzy, dystrybutorzy, Regionalne Fundusze Filmowe, agenci sprzedaży)
Prezentacja na forum, Indywidualne spotkania.
Wnioski końcowe, zakończenie projektu.


Podczas zjazdów organizowane będą networkingowe spotkania z reprezentantami różnych instytucji filmowych wspierających produkcję filmową m.in. z przedstawicielami Programu Kreatywna Europa (komponent MEDIA), Eurimage, regionalnych funduszy oraz komisji filmowych.

* program może ulec zmianie, wpływ na zmianę mogą mieć zgłoszenia od uczestników programu i chęć dopasowania się do potrzeb przedstawionych w zgłoszeniach.