Program

Program zjazdów Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Lista tematów i osób prowadzących warsztaty

28.06.2017

Specyfika własności intelektualnej

 • Tematy podatkowo-finansowe
 • Recoupment plan w produkcji filmowej

Krzysztof Czyżewski (Czyżewscy kancelaria adwokacka), Alicja Grawon-Jaksik (KIPA)

29.06.2017

Spotkanie networkingowe nr 1

 • Specyfika pracy producenta – Masterclass (Piotr Dzięcioł – OPUS FILM, Członek Zarządu KIPA)
 • Prawne aspekty wyboru formy działalności gospodarczej (Marta Rzączyńska – Kancelaria RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś)
 • Analiza wejścia (ConQuest Consulting)

06.07.2017

Jak rozmawiać z inwestorem

 • Źródła finansowania
 • Typy inwestycji
 • Czym przekonać inwestora
 • Tworzenie oferty
 • Pitching
 • Sztuka negocjacji
 • Podział zysków
 • Aspekty prawne

Mateusz Poreda (Boston Consulting), Krzysztof Czyżewski (Czyżewscy kancelaria adwokacka)

7.07.2017

Spotkanie networkingowe nr 2

 • Jak być młodym producentem (Agnieszka Dziedzic – KOI Studio, Wojciech Leszczyński, WJTeam, Członkowie Zarządu KIPA)
 • Zasady legalnego wykorzystania w filmie utworów osób trzecich, znaków towarowych, wizerunku osób, obiektów (Marta Rzączyńska – Kancelaria RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś)

 • Analiza wejścia (ConQuest Consulting)

17.08.2017

Proces produkcji filmu

 • Development literacki(Agnieszka Kruk – StoryLab.pro)
 • Development Producencki (Dorota Hawliczek)
 • Produkcja filmu i serialu (Dorota Hawliczek)
 • Postprodukcja (Irena Gruca-Rozbicka, Filip Kovcin – FilmPro)

18.08.2017

Spotkanie networkingowe nr 3

 • Sztuka autoprezentacji (Maciej Orłoś)
 • Rodzaje i specyfika pracy producenta – Masterclass(Maciej Strzembosz, Prezes KIPA)
 • Umowa o przeniesienie praw autoskich i umowy licencyjne w filmie  (Marta Rzączyńska – Kancelaria RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś)

14.09.2017

Business Value

 • Oszacowanie wartości projektu (Kamil Przełęcki)
 • Budowanie wartości firmy dla potencjalnych partnerów (Krzysztof Mikulski)
 • Zagadnienia księgowe w branży audiowizualnej  (Renata Trześniewska)
 • Freeze Moment (ConQuest Consulting)

15.09.2017

Spotkanie networkingowe nr 4

 • Eurimages (Irena Strzałkowska, Eurimages, Członek Zarządu KIPA)
 • Creative Europe Desk Polska (Małgorzata Kiełkiewicz)
 • Umowy z twórcami filmu i członkami ekipy filmowej (Marta Rzączyńska – Kancelaria RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś)
 • Techniki negocjacji (Mariola Kontykiewicz-Biel)

25.10.2017

B2B – Aspekty biznesowe prowadzenia działalności

 • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności – VAT, podatek dochodowy i podatek u źródła (Dawid Marek, Taxreo)
 • Otoczenie biznesowe branży filmowej (Kamil Przełęcki)
 • SWOT projektów filmowych (Kamil Przełęcki)

26.10.2017

Spotkanie networkingowe nr 5

 • Regionalne Fundusze Filmowe (Anna Spisz – Mazowiecki Fundusz Filmowy, Monika Głowacka – Łódź Film Commission)
 • Umowa dystrybucji (Krzysztof Czyżewski, Kancelaria Adwokacka Czyżewscy)
 • Analiza wyjścia – wywiady  (ConQueset Consulting)

16.11.2017

Spotkanie networkingowe nr 6

 • Sekcja Filmów Dokumentalnych (Małgorzata Walczak – Członek Zarządu KIPA, Małgorzata Staroń-Przewodnicząca Sekcji)
 • Warsztaty Podatkowe (Aneta Drosik-Sadkowski i Wspólnicy)
 • Archiwizacja materiałów filmowych (Joanna Lipińska, Studio Filmowe TOR)

17.11.2017

Pitching – Warsztaty

 • Warsztaty z pitchingu (Katrin Nandelstädt)

14.12.2017

Sesja otwarta Akceleratora – promocja i marketing w branży kreatywnej

 • Dobre i złe praktyki dot. promocji filmów na krajowych i międzynarodowych festiwalach, w zależności od ich docelowej widowni (Gudrun Burie)
 • Kreacja klipów promocyjnych i zwiastunów kinowych (Fraser Bensted)

15.12.2017

Spotkanie networkingowe nr 7

 • Współpraca międzynarodowa (Anna Dziedzic, Film Commission Poland)

 • Recoupment plan (Alicja Grawon-Jaksik, KIPA)

 • Konsultacje prawne (Marta Rzączyńska – Kancelaria RBS Rzączyńska Bukryj-Stoś)

 • Quest Consulting – podsumowanie