Program zjazdów Akcelerator przedsiębiorczości audiowizualnej KIPA.

 

Harmonogram zjazdów
Akceleratora przedsiębiorczości audiowizualnej KIPA 2021*


PROGRAM *

ZJAZD 1 | 1-2 lipca

WSTĘP. PRODUKCJA I FINANSE W FILMIE (PODSTAWOWE ZASADY FINANSOWANIA, PROCES PRODUKCJI).

DZIEŃ 1

Wstęp do programu.
Rynek filmowy i proces produkcji (development, produkcja, promocja i dystrybucja.
Development z pkt widzenia producenta. Faktory produkcji filmowej.

DZIEŃ 2

Grzechy kosztorysowania. Obalamy mity.
Kosztorys P&A i plan wydatków cash flow.
Zasady finansowania, łączenie różnych źródeł finansowania z rynku polskiego – mariaż środków publicznych (cash rebate, RFF, PISF).
Finansowanie dokumentów i produkcji filmów dokumentalnych na rynku europejskim.

ZJAZD 2  | 29-30 lipca ZZCC

PRODUKCJA CD. POSTPRODUCJA.

DZIEŃ 1.
Recoupment + ćwiczenia.
Umowa na development (w tym napisanie scenariusza) / umowa   koprodukcyjna krajowa + ćwiczenia.
Otoczenie biznesowe – współpraca z platformami / nowi gracze na rynku,   prognozy, trendy, praktyki, kto jest na rynku, modele biznesowe.

 DZIEŃ 2

Postprodukcja obrazu & dźwięku oraz VFX.
Produkcja projektów VR. Czy to się opłaca?

ZJAZD 3 | 25 – 26 sierpnia

DYSTRYBUCJA. PROMOCJA & MARKETING FILMU. SALES AGENT.

DZIEŃ 1

Dystrybucja – o czym warto pamiętać?… z pkt widzenia producenta.
Współpraca z dystrybutorami.
Dystrybucja – perspektywa kin.
Umowa z dystrybutorem.

DZIEŃ 2

Dobre i złe praktyki promocji filmów. Strategia festiwalowa.
Najważniejsze elementy współpracy z agentem sprzedaży.
Najważniejsze wydarzenia branżowe, na których warto być / fabuła &   dokument.
ABC promocji filmu.

ZJAZD 4  |  6 – 7 października
KOPRODUKCJA. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY. PITCHING.

DZIEŃ 1

ABC Koprodukcji do & dont. Organizacja koprodukcji (case study).
Współpraca producent – producent wykonawczy.
Komisje Filmowe & Fundusze Filmowe.
Europejskie programy finansujące produkcje AV.
Serwis produkcji zagranicznych.

DZIEŃ 2 

Jak pitchować na targach branżowych + ćwiczenia.
Międzynarodowe standardy współpracy (IPA/ CAMA), recoupment międzynarodowy.
Masterclass z kierownikiem produkcji.

ZJAZD 5 | 20 – 21 października

ADMINISTRACJA PRODUKCJI. WSTĘP DO PODATKÓW. BIZNESOWE ASPEKTY PROWADZENIA FIRMY PRODUCENCKIEJ. INWESTOR W FILMIE.

DZIEŃ 1
Jak księgować, żeby nie zwariować? Najczęstsze błędy administracyjno-księgowe w produkcji.
Wstęp do podatków w branży AV – VAT i podatek u źródła.
Rożne formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Agencje talentów – współpraca.
Greenfilming.

DZIEŃ 2
Współpraca z inwestorem z punktu widzenia producenta (case study: współpraca, umowy, rozmowy).
Umowa z inwestorem.
Kosztorysowanie projektu AV.

ZJAZD 6 | 16 – 17 listopada
TECHNIKI NEGOCJACJI. SPEED DATING. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU. 

DZIEŃ 1
Techniki negocjacji.

10.00 – 18.00 Techniki negocjacji + ćwiczenia. 

DZIEŃ 2
Prowadzenie projektu fabularnego (case study).
Podsumowanie, zakończenie projektu.
Networkingowe spotkania B2B z przedstawicielami branży AV (branżowy speed dating).

 

*program może ulec zmianie, wpływ na zmianę mogą mieć zgłoszenia od uczestników programu i chęć dopasowania się do potrzeb przedstawionych w zgłoszeniach.