Trzeci zjazd Akceleratora odbył się w dniach 25-26 sierpnia. Ponownie odbył się stacjonarnie w Centrum Kreatywności Targowa i był świetną okazją do bezpośredniej wymiany zdań, doświadczeń i  wiedzy.

Pierwszego dnia skupiony był na zagadnieniu dystrybucji. Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Czyżewski  (Czyżewscy Kancelaria Adwokacka ), który wdrożył Akceleratorowiczów w obszerny temat, jakim jest wygląd, zakres i nieodłączne elementy umowy z dystrybutorem oraz umowy koprodukcyjnej / krajowej.

Następnie Alicja Grawon-Jaksik (KIPA) przedstawiła obraz najnowszych trendów i modeli dystrybucji kinowej i online oraz zaprezentowała publikację KIPA, poświęconą podpisywaniu umów dystrybucyjnych.

Dzień zakończył się spotkaniem z Michałem Broniszewskim (Galapagos) który opowiadał o warunkach i formach współpracy producentów z dystrybutorami.

Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania z Weroniką Czołnowską ( Polish Days – Nowe Horyzonty), która przedstawiła i pokrótce omówiła kalendarz najważniejszych wydarzeń branżowych, na których producenci powinni się pojawić z racji poszerzenia swoich znajomości, dzielenia się wiedzą i promocji własnych filmów. Natomiast Ewa Bojanowska ( New Europe Film Sales)  nakreśliła Akceleratorowiczom najważniejsze elementy współpracy z agentem sprzedaży oraz zwróciła uwagę na to jak zbudować potencjał sprzedażowy w wykładzie nt. ABC promocji filmu.

Kolejny zjazd już 6-7 października.

Projekt dofinansowano ze środków  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu .