Uczestnicy 2021

Sylwetki, opisy oraz zdjęcia wszystkich uczestników Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego.

KATALOG 2021 TUTAJ