KIPA

Krajowa Izba Producentow Audiowizualnych (KIPA) jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych niezależnych organizacji biznesu łączącą ponad 150 podmiotow. Są wśrod nich firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjneji reklamowej, a także szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r. aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego. Podstawowym zadaniem KIPA jest reprezentowanie interesow gospodarczych swoich członkow, w szczególności wobec administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. Działa na rzecz integracji środowiska producentow, jest platformą wymiany doświadczeń i wspołpracy, dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno‑podatkowych, oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych świadczonych przez najlepszych specjalistow w zakresie zagadnień związanych z sektorem audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej. Dodatkowo organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistow oraz promuje działalność swoich członkow.

KIPA Sprawna Produkcja

Działania szkoleniowe przygotowywane z myślą o zawodowcach pracujących w branży filmowo – telewizyjnej. Warsztaty z aspektów prawnych i finansowych produkcji filmowej. Do tej tematami szkoleń był development, prawa autorskie, umowy koprodukcyjne, recoupment plan, specyfika inwestorów w branży audiowizualnej oraz  źródła finansowania produkcji filmowych. Projekt jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

KIPA2B

Interdyscyplinarny program szkoleniowy składający się na cykl czterech wydarzeń (warsztatów i konferencji) mających na celu profesjonalizację kadr sektora audiowizualnego w otoczeniu biznesowym oraz podnoszenie świadomości świata biznesu na temat potencjału branży kreatywnej. Projekt Dofinansowany ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

EAVE Producers Workshop 2017

KIPA jest w tym roku jednym ze współorganizatorów II sejsji EAVE Producers Workshop 2017 w Łodzi, czyli  największych w Europie warsztatów dla producentów audiowizualnych.  Ten roczny program gromadzi 50 wyselekcjonowanych producentów z całego świata, którzy w trakcie trzech tygodniowych sesji  odbywających się w trzech różnych europejskich miastach, pracują nad doskonaleniem swojego zawodowego warsztatu.

O projekcie

Akcelerator KIPA to projekt o charakterze ogólnopolskm, oparty na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. Ten nowatorski program z pogranicza kultury i biznesu umożliwia interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Jego głównym założeniem jest wielostronne merytoryczne i metodyczne wsparcie uczestników oraz stworzenie centrum wymiany „know-how” w trakcie zorganizowanego cyklu spotkań. Każdy uczestnik Akceleratora KIPA będzie miał możliwość korzystania z doradztwa w zakresie prawa autorskiego, prawa pracy, finansów i zarządzania. Mentoringiem objęte zostaną obszary nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz sfery biznesowe i marketingowe, promocja i dystrybucja. W ramach programu uczestnicy będą korzystać z doradztwa w  kwestiach prawno-podatkowych specyficznych dla branży kreatywnej oraz w obszarze własności intelektualnej

Aktualności

Akcelerator – Sesja pitchingowa

17 grudnia odbyło się dodatkowe, ponadprogramowe spotkanie networkingowe podczas którego producent Radosław Drabik przybliżył kulisy produkcji filmów komercyjnych, jak również inwestowania w projekty i dystrybucji kinowej. Natomiast Alicja Grawon-Jaksik pzreprowadziła...

czytaj dalej

Ostatni Zjazd Akceleratora

Ostatni zjazd Akceleratora odbył się w dniach 13 i 14 grudnia. Rozpoczął się od sesji otwartej, dotyczącej współpracy z inwestorem prywatnym, która odbyła się w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kamil Przełęcki przedstawił sposoby pozyskania i zasady...

czytaj dalej

Akcelereator KIPA – zjazd piąty

Na kolejnym zjeździe 29 listopada coach, psycholog i konsultant HR Dorota Piekarczyk przedstawiła techniki autoprezentacji. Agnieszka Kruk poprowadziła ćwiczenia z pitchowania, podczas których uczestnicy dowiedzieli się jak się zaprezentować, jak przedstawić swój...

czytaj dalej